Kompletna organzacija i ugovaranje pogreba

Ekshumacija i prijenos posmrtnih ostataka jedna je od naših profesionalnih usluga

  • Na svim grobljima u hrvatskoj ali i u svijetu organiziramo ekshumiranje posmrtnih ostataka i dogovaramo polaganje u grobno mjesto.
  • Međunarodni prijenos posmrtnih ostataka iz EU i Svijeta u hrvatsku kao i iz hrvatske u EU ili bilo koju zemlju u svijetu uz svu dokumentaciju.
  • Organiziramo kremiranje posmrtnih ostataka.