Kompletna organzacija i ugovaranje pogreba

Dijamantni pogreb

Dijamant je simbol neprolaznosti, uspomene i neraskidive, čvrste povezanosti. Miraj kao generalni zastupnik švicarske kompanije Algordanza omogućuje vam da uspomenu na neponovljive i voljene osobe sačuvate zauvijek u individualnom simbolu ljubavi – dijamantu za uspomenu. 

Dijamant za uspomenu Algordanza nastaje isključivo iz ljudskog pepela bez dodataka i na jedinstven način obrade. Dijamantni pogreb je novi oblik pogreba kod nas, on ožalošćenima omogućuje prekrasnu i dragocjenu uspomenu na preminule roditelje, partnere, djecu i druge voljene osobe.

Kao i ljudsko biće, svaki dijamant za uspomenu je jedinstven. Zbog različitih životnih stilova ljudi i drugi okolišnih čimbenika koji utječu na sastav pepela, dijamant za uspomenu ponekad zasja u bijeloj, ponekad u plavoj, a ponekad u modroj boji. Dijamant je uspomena kao i dragocjenost koja je vječita i nju će cijeniti i buduće generacije.