pogreb branitelja RH

SUFINANCIRANJE POGREBA HRVATSKIH BRANITELJA

Sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Pravilniku o iznosu troškova pogreba iz članka 104. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 43/05, NN 41/09), Ministarstvo branitelja troškove prijevoza i pogreba posmrtnih ostataka umrlog HRVI iz Domovinskog rata i umrlog HB iz Domovinskog rata na području Republike Hrvatske uz odavanje vojne počasti.

Svu potrebnu dokumentaciju, obrasce i dokumente, te komunikaciju s Ministarstvom branitelja i uredima branitelja za vas obavlja tvrtka MiRaj, težeći tome da obitelj u tim najtežim trenucima ima što manje administrativnih briga i obveza.

Pod troškovima prijevoza i pokopa umrlog HRVI iz Domovinskog rata i umrloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata podrazumijevaju se:

  • Pogrebna oprema ili oprema za kremiranje (u vrijednosti do 1.500,00 kn uključujući i PDV) koju čine lijes, nadgrobni znak (križ ili drugo), tekstilna garnitura ili limeni uložak, mali križ za lijes, slova i brojevi za lijes i nadgrobni znak, pločica s tekstom i pokrov
  • Troškovi kremacije u visini 2.000,00 kuna uključujući PDV
  • Glazba kod odavanja vojne počasti maksimalnog iznosa do 400,00 kn uključujući i PDV (izvođenje propisane skladbe nakon spuštanja pokojnika u grobno mjesto, odnosno ispraćaja u krematoriju, predviđeno propisom iz članka 2. ovog Pravilnika) – samo u sklopu odavanja vojne počasti
  • Troškovi pokopa (u vrijednosti do 1.000,00 kuna uključujući i PDV) koje mogu činiti usluge korištenja mrtvačnice, rashladne komore, kremiranja, razglasa, zvona, iskopa grobne jame, odvoza zemlje, skidanje pokrovne ploče, vraćanje pokrovne ploče, manipulacija posmrtnim ostacima, manipulacija posmrtnim ostacima uslijed vanjske fizičke sile, korištenje kolica, fugiranje grobnog otvora i sl.
  • Vijenac od svježeg cvijeća s grbom Republike Hrvatske (u vrijednosti do 600,00 kuna uključujući i PDV) – samo u sklopu odavanja vojne počasti
  • Prijevoz pokojnika do mjesta pokopa u visini od 50% od ukupnog trošak prijevoza uključujući i PDV
  • Zastava Republike Hrvatske – samo u sklopu odavanja vojne počasti
  • Jedno ukopno grobno mjesto na raspoloživu grobnom polju (u vrijednosti do 2.000,00 kuna uključujući i PDV) ako ga obitelj umrlog HRVI iz Domovinskog rata i/ili hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nema u mjestu prebivališta i/ili mjestu pokopa, ili ga jedinica područne (regionalne) samouprave ne ustupa bez naknade.